lizg

lizg

……

威望 : 215 积分 : 19555 赞同 : 58 感谢 : 34

擅长话题

更多 »回复

0

小程序推送需要满足: 用户在小程序内有支付、发收货、预约报名等触发了条件,小程序才会推送消息提醒你,及时关注订单信息  

1

您好,您是想从本地数据库加载历史消息,还是从服务器端?从服务器加载消息需要开通消息漫游功能,如果没有开通就从本地数据库加载,这个环信demo中有实现可以参考demo的EaseChatFragment类。  

0

可以开通漫游消息 直接调SDK里面提供好的API 拉取历史消息即可

0

android 和 ios SDK的版本分别是多少的?

0

您好,android是在双方建立连接成功之后去点击接听的吗? Android拨打语音、视频通话到苹果手机上,苹果手机接收不到有聊天进入--------------ios和ios端测试正常吗?

更多 »发问

1

3279 次浏览  • 1 个关注   • 2016-04-06

1

3107 次浏览  • 1 个关注   • 2016-03-24

1

4026 次浏览  • 1 个关注   • 2016-03-09

1

3447 次浏览  • 1 个关注   • 2016-02-19

6

6801 次浏览  • 6 个关注   • 2016-02-01

发问

回复

文章

最新动态

详细资料

个人成就:

威望: 215 积分: 19555 赞同: 58 感谢: 34

最后活跃:
2020-04-01 19:04
擅长话题:
环信_iOS 16   4
环信_WebIM 7   2
环信_Android 12   8
环信技术支持 16   10
环信_RestAPI 3   1
Java 1   0
mykeystore.jks 1   0
证书 1   0
音频 1   1
环信 1   0
更多 » 关注 1

admin

更多 » 360 人关注

jllovemy sutao ruof yaomaitong buptzhoujun

主页访问量 : 14170 次访问